เกาะสุรินทร์ 1 วัน

#เกาะสิมิลัน


เกาะสุรินทร์ 1 วัน
8:00 - 16:30 (8.5 ชม.)

หมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบ ด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี(เกาะสต๊อร์ค) เกาะไข่(เกาะตอรินลา) และเกาะ กลาง(เกาะปาจุมบา) หมู่เกาะ สุรินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใต้ทะเล ไม่่ว่าจะเป็นปะการังนานาชนิด, สัตว์ทะเลหายาก จุดดำน้ำที่สวยงาม และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บนเกาะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และมนุษย์อีกด้วย

โปรแกรมทัวร์

 • 08.30น. ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือคุระบุรี บริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำน้ำ
 • 09.00น. เดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ Speedboat
 • 10.00น. ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเล ชมปะการังและฝูงปลานานาชนิดที่ อ่าวผักกาด กองหินแพ
 • 12.00น. อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานอ่าวช่องขาด จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 13.00น. ชมปะการังน้ำตื้นที่สวยงามกับฝูงปลานานาชนิดบริเวณอ่าวสัประรด,อ่าวบอนและเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแอน ชนพื้นเมืองที่อาศัยบริเวณหมู่เกาะนี้
 • 15.30น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ เดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
 • 16.30น. ถึงท่าเรือคุระบุรี โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือเร็วไปกลับ
 • ค่าอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ไกค์นำเที่ยว
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

วิธีการจองทัวร์ กับ “เช็คอินอันดามัน”


  ในการจองทัวร์ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. 1.จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจะเดินทางมาเที่ยว (เกาะสิมิลัน ,เกาะตาชัย,เกาะสุรินทร์) และโปรแกรมที่ท่านเลือก (ไปเช้ากลับเย็น หรือ ค้างคืน)ในกรณีค้างคืนท่านต้องการพักเต้นท์ หรือบ้านพักของทางอุทยาน พร้อมแจ้งวันเดินทางไปและกลับ
 2. 2.แจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน พร้อมกับผู้ร่วมเดินทาง โดยระบุจำนวนผู้ใหญ่และเด็กมาให้ชัดเจน (เด็กมีอายุระหว่าง 4-12ปี)
 3. 3.แจ้งอีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
 4. 4.แจ้งชื่อโรงแรม หรือที่พัก (กรณีที่ต้องการให้ทางเราจัดรถรับส่ง) หรือส่งท่านกลับที่ท่ารถ หรือสนามบิน กรุณาแจ้งให้ละเอียด
 5. 5.แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน

-เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการจองทัวร์ของท่าน ทางเราจะสรุปราคาและยอดเงินที่ต้องชำระ และในการจองทัวร์จะมีผลเมื่อทางเราได้รับเงินโอนเงินมัดจำจากท่านแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องมัดจำ 30% จากยอดเงินเต็มทั้งหมด ในการโอนมัดจำเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเขาหลัก
ชื่อบัญชี เช็คอินอันดามัน
เลขบัญชี 806-216-4343
-การจองมีผลเมื่อทางเราได้รับเงินมัดจำ 30% จากท่านแล้วเท่านั้น เมื่อท่านชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบ pay-in มาที่อีเมล์ [email protected] หรือ Fax: 076-453304 เมื่อทางเราได้รับหลักฐานแล้วจะออก Voucher ให้ท่านทางอีเมล์ หรือ ช่องทางที่ท่านสะดวก
-ในวันเดินทางมาที่ท่าเรือ กรุณานำหลักฐานและ Voucher มาแสดงที่ท่าเรือ พร้อมกับจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนลงเรือ

การเลื่อนหรือยกเลิกการมาใช้บริการ


1.ท่านสามารถเลื่อนหรือยกเลิกวันเดินทางได้ก่อนเดินทาง 7วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างของทัวร์ ณ วันนั้นๆ
2.กรณียกเลิกทริปน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หรือ

 จองตั๋ว

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿3,500

เด็ก : ฿2,100*4-12 ปี

 จองตั๋ว