เกาะสิมิลัน 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น)

#เกาะสิมิลัน


เกาะสิมิลัน 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น)
8:00 - 16:30 (8.5 ชม.)

คำว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันมี 9 เกาะ เรียงจากเหนือ มา ใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยันเกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลกเกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลันเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ปะการังหลากหลาย และพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด สามารถพบเห็นได้ง่ายในบริเวณนี้ เช่น เต่าทะเล, ปลาฉลามวาฬ, ปลาโลมา เป็นต้น

โปรแกรมทัวร์

 • 08.00น. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว Check-in Andaman บริการเครื่องดื่มชา, กาแฟ ขนม และรับอุปกรณ์ดำน้ำ
 • 09.00น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speedboat
 • 10.20น. ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโตๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู) ตื่นตาตื่นใจกับปลานานาชนิด
 • 11.00น. ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท(สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่บริเวณอ่าวเกือก"Donald Duck" ของเกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนหาดทรายอันขาวละเอียด เล่นน้ำข้างๆ เกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายที่ขาวละเอียดดุจนมผง สู่จุดชมวิว บริเวณหินเรือใบ "Sail Rock" เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
 • 12.00น. อิ่มเอมกับอาหารเที่ยงไทยแบบบุ๊ฟเฟ่ต์
 • 13.00น. สู่เกาะ 7 (เกาะปายู) เล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง สัมผัสกับความอัศจรรย์กับโลกใต้ทะเล
 • 14.00น. เดินทางสู่เกาะ 4(เกาะเมียง) พักผ่อนบน "หาดเจ้าหญิง" ชมธรรมชาติซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ สู่หาดเล็ก“Honeymoon Bay” เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 15.00น. อำลาสิมิลัน เดินทางกลับสู่ท่าเรือ Check-in Andaman
 • 16.30น. ถึงท่าเรือ Check-in Andaman โดยสวัสดิภาพ และนำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือเร็วไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • ค่าอาหารเที่ยง พร้อมผลไม้และเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ไกค์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

วิธีการจองทัวร์ กับ “เช็คอินอันดามัน”


  ในการจองทัวร์ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. 1.จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจะเดินทางมาเที่ยว (เกาะสิมิลัน ,เกาะตาชัย,เกาะสุรินทร์) และโปรแกรมที่ท่านเลือก (ไปเช้ากลับเย็น หรือ ค้างคืน)ในกรณีค้างคืนท่านต้องการพักเต้นท์ หรือบ้านพักของทางอุทยาน พร้อมแจ้งวันเดินทางไปและกลับ
 2. 2.แจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน พร้อมกับผู้ร่วมเดินทาง โดยระบุจำนวนผู้ใหญ่และเด็กมาให้ชัดเจน (เด็กมีอายุระหว่าง 4-12ปี)
 3. 3.แจ้งอีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
 4. 4.แจ้งชื่อโรงแรม หรือที่พัก (กรณีที่ต้องการให้ทางเราจัดรถรับส่ง) หรือส่งท่านกลับที่ท่ารถ หรือสนามบิน กรุณาแจ้งให้ละเอียด
 5. 5.แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน

-เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการจองทัวร์ของท่าน ทางเราจะสรุปราคาและยอดเงินที่ต้องชำระ และในการจองทัวร์จะมีผลเมื่อทางเราได้รับเงินโอนเงินมัดจำจากท่านแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องมัดจำ 30% จากยอดเงินเต็มทั้งหมด ในการโอนมัดจำเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเขาหลัก
ชื่อบัญชี เช็คอินอันดามัน
เลขบัญชี 806-216-4343
-การจองมีผลเมื่อทางเราได้รับเงินมัดจำ 30% จากท่านแล้วเท่านั้น เมื่อท่านชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบ pay-in มาที่อีเมล์ [email protected] หรือ Fax: 076-453304 เมื่อทางเราได้รับหลักฐานแล้วจะออก Voucher ให้ท่านทางอีเมล์ หรือ ช่องทางที่ท่านสะดวก
-ในวันเดินทางมาที่ท่าเรือ กรุณานำหลักฐานและ Voucher มาแสดงที่ท่าเรือ พร้อมกับจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนลงเรือ

การเลื่อนหรือยกเลิกการมาใช้บริการ


1.ท่านสามารถเลื่อนหรือยกเลิกวันเดินทางได้ก่อนเดินทาง 7วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างของทัวร์ ณ วันนั้นๆ
2.กรณียกเลิกทริปน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หรือ

 จองตั๋ว

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿3,500

เด็ก : ฿2,100*4-12 ปี

 จองตั๋ว